Home

Psychotherapie kan je helpen om inzicht te krijgen in jouw situatie, om emoties te uiten en te verwerken.

Wanneer je vastzit en niet meer verder raakt, kan je door therapie opnieuw in beweging komen.

Psychotherapie kan leiden tot persoonlijke groei en zelfontwikkeling.

Het doel is om samen op zoek te gaan naar wat jij nodig hebt.

Ik werk op een integratieve manier volgens de benadering van Interactionele Vormgeving (I.V.). Deze therapievorm brengt verschillende therapeutische zienswijzen en methodes in interactie met elkaar. Het gaat erom, het meest bruikbare en juiste te kiezen, dat bij jou past als persoon, bij jouw specifieke situatie.

Het is niet de methode die de weg bepaalt, maar jij als unieke persoon.

Ik geef psychotherapie aan volwassenen, kinderen en jongeren.

In eerste instantie is er een intakegesprek waarin we jouw hulpvraag samen verkennen. Van daaruit formuleren we samen een doel waar jij naar toe wil werken. In de volgende sessies gaan we aan de slag met de thema's die hierbij belangrijk zijn. Dit gebeurt via gesprek, maar ook creatieve werkvormen kunnen hierbij gebruikt worden, als je hiervoor open staat. We hebben niet altijd woorden voor de dingen die ons overkomen. Creatieve werkvormen kunnen een meerwaarde bieden. Beeldtaal kan soms beter geschikt zijn om complexe of moeilijk te verwoorden ervaringen tot uitdrukking te brengen. Dit kan door te tekenen, schilderen, het gebruiken van verhalen, metaforen, visualisaties...

Kinderen uiten hun emotionele problemen vaak rechtstreeks in hun gedrag. Ze worden bijvoorbeeld vlug boos, maken veel ruzie met andere kinderen, of ze huilen veel... Soms laten zij hun nood op een verborgen wijze zien: ze worden bijvoorbeeld stil en teruggetrokken, ze piekeren veel, ... Ze hebben geen zin meer om te spelen, of ze verstoren het spel met andere kinderen...

Met kinderen werk ik op een speltherapeutische manier. Afhankelijk van de leeftijd van het kind werk ik via spel, rond de thema's waar het kind hulp bij nodig heeft. Dit gebeurt aan de hand van verhalen, tekenen, schilderen, werken met materialen, spelen met duplo-popjes,...


Ouders/ opvoeders zijn de belangrijkste personen in de leefwereld van een kind. Het spreekt daarom vanzelf dat u een belangrijke rol speelt in alle fasen van het therapeutische proces.

Als I.V.-therapeut vind ik het belangrijk om een grondhouding van respect en onvoorwaardelijke aanvaarding na te streven in mijn samenwerking met jou als cliënt. Ik hecht veel belang aan het opbouwen van vertrouwen en veiligheid. Ook respect voor grenzen vind ik hierbij belangrijk.Een therapeutische sessie duurt één uur en gebeurt steeds op afspraak. De prijs bedraagt 45 euro per sessie voor individuele therapie.De overheid voorziet nog niet in de terugbetaling voor psychotherapie.

Toch bieden sommige mutualiteiten een gedeeltelijke terugbetaling aan voor kinderen en jongeren. Klik op de logo's hiernaast voor meer informatie.

Ben je aangesloten bij een andere mutualiteit? Misschien voorzien zij ook een bepaalde regeling... Het kan de moeite lonen om je hiervoor te informeren.© copyright 2019 katrien ballyn
webdesign Sven Hennebel